Sidste nyt

Dyre cigaretter fører ikke til boom i grænsehandel


Højere afgifter på tobak får ikke danskerne til at spænde traileren på bilen og køre over grænsen efter cigaretter. En svensk undersøgelse viser derimod, at antallet af smuglede og importerede cigaretter falder trods stigende tobaksafgifter. På kort sigt kan høje priser på cigaretter få forbrugerne til at købe deres tobak andre steder. Men efter kort tid går rygerne igen ned i kiosken efter smøger, og prisstigningen vil give flere penge i statskassen. Samtidig får de dyre cigaretter især unge til at droppe tobakken. Det viser tal fra både Danmark, Sverige og England.

Prisen får unge til at ryge mindre
I Sverige falder antallet af både smuglede cigaretter og cigaretter hentet med hjem fra ferierejser. Det viser en rapport fra Centrum for socialvetenskaplig alkohol- og drogforskning, SoRAD, ved Stockholms Universitet. Her har man siden 2003 sammenlignet statistikker over det svenske tobakssalg.

Konklusionen er, at forbruget af uregistrerede cigaretter falder. Alene fra 2009-2010 faldt det samlede forbrug af afgiftsfri cigaretter med ni procent. På de tidspunkter, hvor den svenske regering satte afgifterne på tobak i vejret, steg salget af uregistrerede cigaretter umiddelbart efter. Men hver gang faldt det igen til et niveau lidt lavere end før stigningen. Tal fra Danmark og England viser den samme tendens.

– Afgiftsstigninger vil give flere penge i statskassen – og på længere sigt færre rygere. Især de unge vælger at bruge deres penge på noget andet end cigaretter, når prisen bliver sat op, siger Niels Them Kjær, projektchef i Kræftens Bekæmpelse

Han forklarer, at den relativt lille effekt af en prisforøgelse på forbruget netop skyldes, at den primært påvirker de unge. Og det viser sig først i statistikkerne efter nogle år. Så på sigt har højere afgifter stor betydning for, hvor mange danskere, der ryger.

Grænsehandel er en myte
Erfaringerne tyder altså på, at Danmark ikke bliver oversvømmet af udenlandsk tobak, hvis prisen stiger. I kølvandet på en afgiftsstigning ændrer forbruget sig. Salget falder, og flere køber udenlandske eller ulovligt importerede cigaretter. Men allerede efter et år er det hjemlige salg på nogenlunde samme niveau som før. Blot lidt lavere, fordi prisstigningen får nogle rygere til at stoppe eller ryge mindre. Store ændringer i forbrugernes adfærd er altså midlertidige. Så politikerne kan sagtens sætte prisen på tobak 10 kroner op, uden at statens indtægter falder, lyder vurderingen fra Niels Them Kjær fra Kræftens Bekæmpelse:

– Tal over danske grossisters tobakssalg viser, at en afgiftsstigning ikke betyder ret meget for grænsehandlen. Politikerne kan sagtens sætte prisen markant op – det vil stadig give flere penge i statskassen, slå han fast.

Den nye svenske undersøgelse udfordrer de beregninger fra Skatteministeriet, der ligger til grund for regeringens tilbageholdende afgiftspolitik. Skatteministeriet forudser en stigning i grænsehandlen ved en markant prisstigning på cigaretter. Men tallene bygger på meget usikre og følsomme beregningsmodeller. Derfor giver det god mening at se på konkrete erfaringer, forklarer Niels Them Kjær.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse