Sidste nyt

BAGERFORMANDEN ER DØD

img-responsive

Blot to uger før, Hardy Christensen, skulle genvælges uden modkandidat for endnu en fire års periode som formand for Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) døde han pludseligt natten til 6. april. Dermed har bager- og konditorbranchen mistet en fagmand, der viede en stor del af sit arbejdsliv til foreningslivet i bager- og konditorbranchen.

Hardy Christensen havde bagerforretning i Nr. Nebel i 37 år og var så afholdt af sit personale, at han gennem årene har afholdt 25 års jubilæer for flere af dem.

Han kom i sin tid ind i bager- og konditorbranchens foreningsliv som bestyrelsesmedlem i BKD, hvilket også gav ham en periode som formand for indkøbssamarbejdet, BEI. Hardy Christensen havde altid klare holdninger til branchen og dens fremtid. Derfor stillede han af flere omgange op som formand for BKD. Det lykkedes tredje gang i 2009, hvor et overvældende flertal af hans kollegaer valgte ham som formand for bestyrelsen – og den 23. april skulle han, efter planen, genvælges uden modkandidat for endnu fire år som formand for bager- og konditormestrene i Danmark.

En god netværker

Hardy Christensen var en dygtig bagermester, der – gennem både op- og nedgang formåede at have sorte tal på bundlinjen – men han var også en politisk begavelse, der havde kontakter til alle sider af det politiske spektrum og kunne tale sig til møder med stort set alle relevante ministre og sin saglighed var han en person, der blev lagt mærke til, når han talte ved debatter på Slotsholmen eller omegn.

Han brugte også sin politiske indflydelse, når han følte, at branchen blev uretfærdigt behandlet af myndighederne – hvad enten det var Fødevarestyrelsen eller andre. Så var Hardy Christensen ikke bleg for at gå til den relevante minister, hvis det var det, som skulle til. Han havde dog også den politiske forståelse, der gjorde, at han valgte at holde sig tilbage, når det var nødvendigt for at opnå de politiske resultater, som han var optaget af; her var en af hans mærkesager de uretfærdigheder, der ligger i priserne for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), hvor en håndværksbager betaler langt mere end en bager i et supermarked. Det var en kamp, som Hardy Christensen kæmpede for gennem al sin tid i BKD.

Hardy Christensen blev blandt andet valgt til formand for BKD på et ønske om, at branchen skulle være mere synlig – især på Christiansborg. Et løfte, han i den grad opfyldte. Eksempelvis havde branchen besøg af to ministre bare i de første to måneder af 2017.

Han stod, sammen med direktør, Stephan Falsner foran en reform af BKD, som skulle styrke BKD indadtil.

– BKD gør et godt stykke arbejde, men der er, desværre, for mange medlemmer som ikke er klar over, hvad det er, de ansatte, og bestyrelsen, bruger tiden på. Det er en af de ting, som vi helt sikkert skal blive bedre til, sagde Hardy Christensen kort inden sin pludselig bortgang.

Et stort hjerte

Hardy Christensen fik i 2009, hvad han selv kaldte for Roll Royce-udgaven af en bypassoperation. Men det betød ikke, at hans hjerte ikke fungerede. Faktisk var det stort og bankede for både bagerbranchen, sine ansatte, kollegaer og de ansatte i BKD.

Men mest af alt bankede det for hans elskede Britta, børn og børnebørn. Og så selvfølgelig en tur ud i det fri med en fiskestang.

Desværre har Hardy Christensens store hjerte slået sit sidste slag, og en taknemmelig bager- og konditorbranche kommer til at savne ham og hans engagement.

Æret være hans mind.

Kilde:  Bager- og Konditormestre