Sidste nyt

ROBOTARM FRIGIVER 150 TIMER PÅ 4 MÅNEDER

img-responsive

Trykkerivirksomheden InPrint A/S har nu i et halvt år fået hjælp i produktionen fra en UR10-robotarm. Det har betydet mindre ventetid i produktionen, forbedret arbejdsmiljø og frigivet kapacitet på hele 150 timer i løbet af fire måneder.

”Effektiviseret produktion”, ”glade medarbejdere”, ”forbedret fysisk arbejdsmiljø” og ”fantastisk investering”. Det er blot nogle af de vendinger, Print Production Manager Søren H. Nielsen fra InPrint bruger til at gøre status over effekten af den UR10-robotarm, trykkeriet fik implementeret i produktionen i oktober 2016.

InPrint er et mellemstort trykkeri med 15 ansatte, og som totalleverandør af tryksager løser det midtjyske trykkeri en bred vifte af trykopgaver – og produktionen involverer ofte mange løft og megen ventetid, når maskinerne printer. Men det har den samarbejdende UR10-robotarm siden oktober skåret væsentligt ned på.

 

Forbedret arbejdsmiljø og effektiviseret produktion er ikke det eneste gode, der er kommet ud af UR10-robotten. Søren H. Nielsen fortæller også, at trykkeriet på grund af den hjælpende hånd fra robotten nu kan tage opgaver ind, som ikke tidligere har kunnet svare sig – først og fremmest digitale opgaver i helt store oplag.

Kilde: bila.dk