Sidste nyt

VEU ANBEFALINGER ER EN BROGET BUKET

img-responsive

VEU-ekspertgruppen har netop præsenteret sine anbefalinger til fremtidens voksen-, efter- og videreuddannelsessystem. Anbefalingerne er en broget buket med både roser og tidsler, lyder det fra Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv tager blandet imod de anbefalinger, som en ekspertgruppe nedsat af regeringen netop er kommet med på VEU-området.

”VEU-ekspertgruppen har flere spændende anbefalinger og fortjener især stor ros for at foreslå én indgang til efteruddannelse, enklere udbetaling af godtgørelse for virksomhederne, fokus på at flere får basale digitale kompetencer og på at fjerne barrierer for øget brug af e-learning. Disse forslag overskygges dog af to meget store tidsler – forslagene om en reduktion af antallet af AMU-kurser til 800 og en uddannelseskonto, som betales af arbejdsmarkedets parter,” siger Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør i Dansk Erhverv.

Nej til reduktion i antallet af AMU-kurser
VEU-ekspertgruppen foreslår, at antallet af AMU-kurser begrænses fra de nuværende cirka 3.200 kurser til 800 kurser.

”Forslaget kan i værste fald betyde, at en meget stor del af AMU-kurserne falder bort på det merkantile område og efterlader store brancheområder på handels- og kontorområdet uden det nødvendige udbud af AMU-kurser. Virksomhederne vil blive overladt til at benytte dyrere private kurser uden mulighed for VEU-godtgørelse. Det vil i givet fald medføre et markant fald i efteruddannelsesaktiviteterne for ansatte inden for handel, butik og administration og virke stik i mod intentionerne om øget efteruddannelse i lyset af ny teknologi og digitalisering,” lyder det fra Stine Pilegaard Jespersen.

Uddannelseskonto er et fejlskud
VEU-ekspertgruppen foreslår, at lønmodtagere får ret til en individuel uddannelseskonto som betales af arbejdsmarkedets parter på samme måde som feriekonto. Dansk Erhverv vender tommelfingeren nedad til forslaget.

”Forslaget om en personlig uddannelseskonto vil give dødvægt, et skævvredet fokus på formel uddannelse i stedet for på kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet og pålægge virksomhederne øgede omkostninger til efteruddannelse, som i forvejen er store. Forslaget er samtidig et skud for boven på den danske model, fordi det vil kunne underminere værdien af de ordninger om kompetenceudvikling, som er aftalt i overenskomsterne,” siger Stine Pilegaard Jespersen.

Kilde: Dansk Erhverv