Sidste nyt

ARBEJDERBEVÆGELSENS ERHVERVSRÅD ER OGSÅ PÅ FOLKEMØDET

img-responsive

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) deltager i en række debatter på årets folkemøde på Bornholm. Geografisk ulighed, værdien af uddannelse, fremtidens digitale arbejdsmarked, nedslidning, Finansministeriets regnemaskine og udsigterne for den offentlige velfærd er nogle af de emner, AE kommer til at debattere.

Torsdag d. 15. juni stiller direktør Lars Andersen skarpt på regeringens uddannelsesbesparelser og diskuterer, hvilke konsekvenser det får for de studerende og for økonomien og sammenhængskraften i samfundet. Er det muligt at fremme vækst og beskæftigelse på trods af besparelser på uddannelse?
Debatten foregår hos Danske Underviserorganisationers Samråd kl. 15.00.

Fredag d. 16. juni dykker analysechef Jonas Schytz Juul ned i, hvad det betyder for vores samfund, at arbejder og direktør lever mere adskilt end tidligere – og at deres børn i mindre grad mødes i skolen og på legepladsen. Leger rige børn bedst med hinanden? Eller er det en udvikling, vi skal bekymre os om?
Debatten arrangeres af AE i samarbejde med Cevea og foregår i Granittens Gård kl. 15.00.

Lørdag d. 17. juni kan man høre analytiker Emilie Agner Damm diskutere pensionsalder og tilbagetrækning. Skal slagter og scient.pol gå samtidig på pension? FOA foreslår en differentieret pensionsalder, så dem, der kommer tidligst på arbejdsmarkedet, kan trække sig tidligere tilbage. Men akademikere kan også blive nedslidte, selv om de kommer senere på arbejdsmarkedet, er meldingen fra Djøf. Hvad er en rimelig pensionsalder? Kan fagbevægelsen nå til enighed?
Debatten arrangeres af AE i samarbejde med NNF og foregår i NNF’s telt på havnen kl. 11.00.

Senere om lørdagen tager cheføkonom Erik Bjørsted fat på en diskussion af, om borgernær velfærd varetages bedst på offentlige eller private hænder. Er privatisering og udlicitering af borgernær velfærd er redningen for et presset offentligt system? Eller vil de private tilbud snarere kommer til at udhule og undergrave den offentlige service?
Debatten arrangeres af AE i samarbejde med Cevea og foregår i Granittens Gård kl. 15.00.