Sidste nyt

TJEKKER DE UNGES SOMMERJOB

img-responsive

Hver sommer bliver der anmeldt over 100 arbejdsulykker, hvor det er en ung under 18 år, som er kommet til skade på jobbet. Derfor sætter Arbejdstilsynet igen i år fokus på unges arbejdsforhold.
I løbet af sommeren vil Arbejdstilsynet besøge arbejdspladser, hvor der arbejder unge under 18 år. Det skriver netavisen greve.
Mens de fleste voksne bruger sommeren til at koble af fra jobbet, så bruger mange unge ferien på at arbejde og tjene penge. Men unge under 18 år er ekstra udsatte for at komme til skade på jobbet, fordi de har så lidt erfaring med at være på en arbejdsplads.
Derfor sætter Arbejdstilsynet ligesom de foregående år særligt ind i forhold til arbejdsforholdene for unge under 18 år i sommerperioden. Det sker på en række målrettede tilsyn inden for nogle af de brancher, hvor man ved, at der ofte er unge under 18 år ansat. Det er fx ved kasse- og salgsarbejde i butik eller medhjælp i køkkener. Herudover vil Arbejdstilsynet også have særligt fokus på de unge på de almindelige tilsyn.

Arbejdsgiveren har hovedansvaret

Det er selvfølgelig vigtigt, at både de unge og deres forældre er opmærksomme på, hvad der sker på arbejdet, men det endelige ansvar for at sikre de unges arbejdsforhold ligger hos arbejdsgiveren – og her skal man være opmærksom på, at der gælder særlige regler for unges arbejde.

Arbejdsgiveren har ansvaret for at instruere og oplære de unge og sikre, at de kun sættes til arbejde, de må udføre og kan magte. Arbejdsgiveren skal også være opmærksom på, hvor længe de unge må arbejde, og om de unge må arbejde alene. Det er der nemlig også særlige regler for, når det gælder de helt unge under 18 år.

Kilde: netavisen greve