Sidste nyt

KUN FÅ FUND AF BIOTIKA I SVINEKØD

img-responsive

Fødevarestyrelsen undersøgte sidste år knap 3.500 stykker svinekød for antibiotika. Kun 1 prøve lå over den tilladte grænseværdi.
Forbrugerne behøver ikke at frygte antibiotikarester i kamstegen eller koteletten. For medicinrester i slagtede danske svin er en sjældenhed. Kun i 1 ud af 3.500 prøver blev der i 2016 fundet antibiotika på et niveau over grænseværdien. Der blev hverken fundet rester af væksthormoner eller andre forbudte stoffer.

Det fremgår af Fødevarestyrelsens seneste indberetning til den fælles overvågning af fødevarekvaliteten i EU. Tallene dækker 2016 og ligger på linje med resultaterne fra tidligere år.

“Disse tal viser, at vi har høj fødevarekvalitet i Danmark. Det kan vi glæde os over, men resultaterne er også til stor gavn for danske fødevares omdømme i udlandet og for dansk eksportmuligheder”, siger veterinærdirektør Per Henriksen, Fødevarestyrelsen.

Udover Fødevarestyrelsens antibiotikaprøver tager slagterierne selv over 12.000 prøver. Resultaterne herfra flugter med Fødevarestyrelsens.

Når der ikke er medicinrester i svinekød skyldes det, dels at Danmark har et lavt og faldende forbrug af antibiotika i forhold til andre lande, dels at grisene typisk får antibiotika, når de er små. Det danske antibiotikaforbrug i landbruget faldt fra 2009 til 2016 med 25 procent.

Heller ikke i dansk oksekød fandt Fødevarestyrelsen medicinrester.
Tallene for den danske overvågning, der er sendt til EU-Kommissionen, og ligger påFødevarestyrelsens hjemmeside.

Kilde: Fødevarestyrelsen